Každý v této zemi má své práva a povinnosti. Povinnosti je třeba si plnit a práva je třeba si hájit. K tomu Vám mohou dopomoci naše služby.

F-CONSULT působí na trhu poradenských služeb od roku 1992

Kontrolní hlášení promíjení pokut nebo milost ?

Dne 6.3.2017 proběhla tisková konference MF ČR, na které mimo jiné ministr financí Andrej Babiš konstatuje, že finanční správa nepostupovala vždy lidsky a selským rozumem v případě udělování pokut za pozdní podání u kontrolních hlášení a nastínil, jak budou nově pokuty promíjeny.

Na ČT24 dne 6.3.2017 ve 22 hodin byl do redakce pozván generální ředitel GFŘ pan Janeček, který nám sdělil, že byl vydán pokyn D 29, který upravuje postup při promíjení pokut.

Výše uvedené lze shrnout, vrchní velitel hlásá lidskost a zdravý rozum, spodní velitel preferuje, na chudý lid patří přísnost, tedy zaplať uhlíři.

Je otázkou, zdali výše uvedený postup není důmyslně promyšlený „marketingový tah“.

Naše zkušenosti z praxe

Evidujeme několik případů, kdy platební výměr na pokutu za pozdní podání byl vystaven dne 19.12.2016 a odeslán do datové schránky daňového subjektu. Podotýkáme, že se jedná o subjekty, které patří do skupiny spolehlivých plátců a nemají nedoplatky na fú. Jaká společenská škodlivost tímto jednáním byla způsobena?

Určitě to však byl krásný dárek pod stromeček od finanční správy.

Proti těmto platebním výměrům jsme podali odvolání již v lednu 2017. Je třeba si své práva důsledně hájit a nečekat na libovůli a lidskost pana ministra.

Ing. Ladislav Fanc, daňový poradce č. 2575

služby nejvíce žádané

V současné době jsou nejvíce žádané služby související s elektronickou evidencí tržeb (dále jen EET). Zajišťujeme vygenerování autentizačních údajů v EET. Provádíme kontrolu tržeb, které jsou odesílány do EET s evidencí klienta. Nastavujeme kontrolní mechanismy týkající se této evidence. Vytvoříme v EET nové uživatele a zaškolíme je ke kontrolám v EET.

Subjekty a předměty evidence tržeb
Povinnosti v EET
Web EET

daňové poradenství

Poskytujeme komplexní daňové poradenství týkající se problematiky zdanění u níže uvedených daní.

Poskytujeme komplexní daňové poradenství týkající se problematiky elektronické evidence tržeb, kontrolního hlášení, hlášení k loterijní dani či oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob nebo poradenství týkající se problematiky prokazování původu majetku.

kompletní právní ochrana před orgány finanční správy či soudy

Klienta zastupujeme při daňové kontrole či správním řízení před správcem daně. Klienta dále zastupujeme v rámci odvolacího řízení nebo správní žaloby u krajských soudů. Klientovi zajistíme zastupování v rámci kasační stížnosti či ústavní stížnosti.

vedení účetnictví na dálku

V současné době vedeme řadě klientů účetnictví systémem Klient-Server. Tímto systémem je zabezpečen okamžitý přístup klienta k potřebným datům či informacím. Současně má klient garanci, že na vedení účetnictví je dohlíženo odborným dohledem.

mzdové účetnictví

Našim klientům je kompletně zpracovávána mzdová agenda. Současně poskytujeme poradenství v oblasti zákoníku práce.

podnikatelské záměry

Na základě Vašeho požadavku a Vámi dodaných podkladů vypracujeme business plán, finanční plán či podnikatelský záměr jak pro banky, tak pro budoucí investory.

informace pro klienty

kontakty

A:Březnická 5565, 760 01 Zlín

T:+420 577 218 475


Ing. Ladislav Fanc, daňový poradce 2575

T:+420 603 700 318

E:ladislav@fconsult.cz


Vlaďka Omelková, senior účetní, mzdová účetní

E:vladka@fconsult.cz


Bc. Renáta Fancová, senior účetní, mzdová účetní

E:renata@fconsult.cz


Bořek Fanc, junior účetní

E:borek@fconsult.cz


Lenka Olejníková, junior účetní

E:lenka@fconsult.cz