Každý v této zemi má své práva a povinnosti. Povinnosti je třeba si plnit a práva je třeba si hájit. K tomu Vám mohou dopomoci naše služby.

F-CONSULT působí na trhu poradenských služeb od roku 1992

NOVELY

Změna paušálních výdajů u fyzických osob od 1.7.2017

Novelou zákona o daních z příjmů byly významným způsobem sníženy paušální výdaje u fyzických osob. Tato změna má velmi výrazný dopad do daňového zatížení, které představuje zvýšení jak daně z příjmů fyzických osob tak odvodů na sociálním a zdravotním pojištění.

Uvažovali jste již o změně ve Vašem podnikání? Neváhejte nás kontaktovat na nezávislou konzultaci na telefonu
577 218 475.

Paušální výdaje přehled

Paušální výdaje (%) Samostatná činnost Paušální výdaje do částky (Kč) po novele Paušální výdaje do částky (Kč) před novelou
80 zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství 800.000,- 1.600.000,-
60 živnostenské podnikání 600.000,- 1.200.000,-
30 nájem z majetku zařazeného v obchodním majetku 300.000,- 600.000,-
40 jiné příjmy ze samostatné činnosti 400.000,- 800.000,-Změna zákona o dani z přidané hodnoty týkající se zrušení ustanovení, které řešilo uplatňování DPH ve společnosti (dříve sdružení)

Novelou zákona o dani z přidané hodnoty bylo zrušeno od 1.7.2017 ustanovení, které umožňovalo velmi elegantním způsobem uskutečňovat ekonomickou činnost a vést evidenci k DPH „zjednodušeným způsobem“. Touto novelou však tento postup již možný není. Pro stávající společnosti (dříve sdružení), tím míněny společnosti vzniklé do 30.6.2017, je však stanoveno přechodné období do 31.12.2018. Po toto přechodné období mohou společnosti postupovat ve ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Generální finanční ředitelství dne 22.8.2017 zveřejnilo informace k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017 pod č.j. 74028/17/7100-20116- 709973. Z těchto informací je zřejmé, že uplatňování DPH ve společnosti (dříve sdružení) bude administrativně náročnější a nepřehledné.

Uvažovali jste již o změně ve Vašem podnikání? Neváhejte nás kontaktovat na nezávislou konzultaci na tel. 57 721 84 75.

EET základní informace

V současné době jsou nejvíce žádané služby související s elektronickou evidencí tržeb (dále jen EET). Zajišťujeme vygenerování autentizačních údajů v EET. Provádíme kontrolu tržeb, které jsou odesílány do EET s evidencí klienta. Nastavujeme kontrolní mechanismy týkající se této evidence. Vytvoříme v EET nové uživatele a zaškolíme je ke kontrolám v EET.

Subjekty a předměty evidence tržeb
Povinnosti v EET
Web EET

daňové poradenství

Poskytujeme komplexní daňové poradenství týkající se problematiky zdanění u níže uvedených daní.

Poskytujeme komplexní daňové poradenství týkající se problematiky elektronické evidence tržeb, kontrolního hlášení, hlášení k loterijní dani či oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob nebo poradenství týkající se problematiky prokazování původu majetku.

kompletní právní ochrana před orgány finanční správy či soudy

Klienta zastupujeme při daňové kontrole či správním řízení před správcem daně. Klienta dále zastupujeme v rámci odvolacího řízení nebo správní žaloby u krajských soudů. Klientovi zajistíme zastupování v rámci kasační stížnosti či ústavní stížnosti.

vedení účetnictví na dálku

V současné době vedeme řadě klientů účetnictví systémem Klient-Server. Tímto systémem je zabezpečen okamžitý přístup klienta k potřebným datům či informacím. Současně má klient garanci, že na vedení účetnictví je dohlíženo odborným dohledem.

mzdové účetnictví

Našim klientům je kompletně zpracovávána mzdová agenda. Současně poskytujeme poradenství v oblasti zákoníku práce.

podnikatelské záměry

Na základě Vašeho požadavku a Vámi dodaných podkladů vypracujeme business plán, finanční plán či podnikatelský záměr jak pro banky, tak pro budoucí investory.

informace pro klienty

kontakty

A:Březnická 5565, 760 01 Zlín

T:+420 577 218 475

F - CONSULT s.r.o.

Spisová značka:C 43712 vedená u Krajského soudu v Brně

Sídlo:Březnická 5565, 760 01 Zlín

IČO:469 69 306

Základní kapitál:200 000,- Kč


Ing. Ladislav Fanc, daňový poradce 2575

T:+420 603 700 318

E:ladislav@fconsult.cz


Vlaďka Omelková, senior účetní, mzdová účetní

E:vladka@fconsult.cz


Bc. Renáta Fancová, senior účetní, mzdová účetní

E:renata@fconsult.cz


Bořek Fanc, junior účetní

E:borekfanc@fconsult.cz


Lenka Olejníková, junior účetní

E:lenka@fconsult.cz